KBV “TORNADO”

Adresa: Ul.Humska 656, 71000 Sarajevo

Telefon: +387 61 225 858

E-mail: tkdtornado@yahoo.com